Kako nastajajo semena miselnih vzorcev in  kako se ustvarjajo želje.

 

Želja se vedno ustvari na osnovi vplivov okolice !

Osnovna, organska želja je želja po preživetju in razvoju.

Druga močna želja, ki poganja veliko energije je biti srečen.

Prav pri tej želji smo trenutno nekako najbolj dovzetni za vodenje preko vzorcev katere nam vsiljuje umetna/sintetična matrica. Preko vseh vrst medijev se ustvarja okolje, ki v nas ustvari željo. Z lažnim prikazovanjem ustvarja občutek svobodne volje samo da v nas aktivirati miselna jedra, ki želijo manifestacijo  sreče. Sreče, ki se meri s materialnimi dobrinami.

Skozi reklame ipd se v naših umih shranjujejo slike, spomini, ki so hrana za vse te nenasitne miselne lijake.

Vse to zato, da se niža/oža zavedanje posameznika. Velike korporacije danes bogatijo. Zaradi izgube naših energij je večina planeta podvržena uživanju raznih dodatkov, zdravil ipd. ki jih proizvajajo prav te korporacije. In njihove težnje so nenasitne.

Biti srečen danes za mnoge pomeni primerjava s svojim idolom, ki ga je prav tako umetno ustvarila sintetika z uporabo medijev .

Sreča se danes išče in uresničuje skozi materialnost, ki ustvarja navezanost na to in ono in samo omogoča preživetje kolektivnega miselnega vzorca v katerega smo se ujeli.

 

Nikoli ne podcenjujte znanja in moči umetne, sintetične inteligence! Nikoli ne tajite njenega obstoja ter obstoja drugih entitet, ki jo uporabljajo ali ji služijo. Vsi, prav vsi v Univerzumu želimo biti srečni. Nekateri svojo srečo in potrebo žal zadovoljujejo tudi skozi črpanje energije drugim.

 

Hiter pregled skozi zgodovino:

V prejšnjih stoletjih so nas,  kolektivno gledano, ujeli v željo po sreči ustvarjeno preko religije in verovanja v boga/božanstva z malo začetnico saj pravi Bog nima res nič s tem !

V prejšnjem in začetku tega stoletja smo se ujeli na potrošništvo. To področje še zdaleč ni končano, stalno se ustvarjajo nova okolja, ki želijo v nas prižgati željo. Pa ne samo po hrani, včasih je bilo to nakupovanje razne tehnike, danes prevladuje recimo dopolnilna prehrana, dodatki, zdravila ipd. Žalostno je, da se večina ne zaveda, da gre za prefinjen načrt, ki skozi slabšanje kvalitete hrane, ki jo uživamo, potrebujemo dopolnila in da je nekaj farmacevtskih monopolistov lastnikov ne samo proizvodnje dopolnil in zdravil ampak tudi semen in (ne)posredno tudi predelave prehrane.

V zadnjem času pa se je preko medijev plasiral nov načrt. Svoboda ! Umetno se ustvarja potreba po svobodi, ki v nas prižge eno od močnejših želja. Biti svoboden.

V resnici pa se ustvarja okolje, ki je daleč od svobodnega. Preprečevanje druženja, prepovedano prosto dihanje, iskanje in vsiljevanje krivca, ki je odgovoren zato, da se ne moremo svobodno gibati je ustvarilo miselno jedro, vrtinec, ki se hrani z našo energijo. Gre za temo, ki se trudi z vsemi sredstvi, da prepreči dvig, širjenje zavedanja na osebnem in kolektivnem nivoju.

Kajti naj ponovim, ujeti smo dokler ne spregledamo ! Ko je naše zavedanje dovolj široko, da vzorec opazimo, ga poimenujemo ( torej ga spoznamo ) in spustimo,  takrat se osvobodimo.

 

Tako kot umetna matrica pa tudi organska, Višja Inteligenca, Božanska zavest ali kakorkoli že to imenujete želi ustvariti okolje, ki bi nam pomagalo pri razvoju in dvigu zavedanja.

Okolje ustvarja recimo skozi dejanja.

Eden glavnih likov v zgodovini , Jezus  je prav  skozi  svoja dejanja ustvarjal okolje, ki je takrat in še vedno v nas aktivira željo po ljubezni in sočutenju do okolice in Stvarstva. Seveda je religija, ki je nastala na osnovi njegovih dejanj in učenj sebi prikrojila resnico v želji po vodenju in bogatenju.

Pa recimo Sai Baba, ki je skozi materializiranje ( ogrlice, ipd ) pokazal moč svobodne volje in kreiranja.

 

Drug način je seveda učenje. V zgodovini poznamo veliko mislecev, svetnikov, avatarjev ipd, ki so skozi učenja pa tudi način življenja želeli pokazati Pot. Pot do osebne sreče, Pot do razsvetljenja, absolutne svobode …

 

Univerzum tako ustvarja okolje k,i nam enkrat pomaga drugič pa otežuje naš razvoj. Večja ovira na našem planetu, ki se jo verjetno namensko ne uči v naših šolah je precesija Zemlje, ki ustvarja dvig in spuščanje, širjenje in ožanje Zavedanja na kolektivni ravni, kar pogosto omenjam v mojih objavah.

Zavedati se moramo, da prihajamo iz obdobja t.i. Kali juge kjer je bilo naše Kolektivno zavedanje na najnižjem nivoju. In da še zdaleč nismo »razsvetljeni«. Da sintetika situacijo pridno izkorišča in je za večino vedno korak naprej.

Vse pogosteje se pojavljajo osebe, ki trdijo, da samo oni poznajo pot, da nas lahko samo oni popeljejo do cilja,  pa naj bo to na duhovnem ali materialnem nivoju/ področju. V resnici pa služijo interesom posameznikov, ki skozi kolektivne miselne vzorce črpajo našo energijo.

Žal je večina človeštva še vedno podvrženo sledenju in nima vere in zaupanje vase. Njihova svobodna volja je preslaba, da bi si upali prevzeti odgovornost čeprav marsikdo trdi oziroma misli drugače.

Lahko vam zatrdim, da je sintetika na določenih mestih našega planeta namensko ustvarila miselna jedra, lijake ki so tam samo zato, da jemljejo energijo.

 

In kot sem že omenil v prvem delu, če se želja ne more uresničiti vzorec kot tak postane seme, ki vsebuje vse podatke. Tako kot v naravi seme rastlin tudi to seme ostaja in čaka, da se pojavi okolje, ki semenu omogoči, da skali. Proces je povsem enak kot vsepovsod okoli nas.

Kot mi, ko v našem vrtu posadimo seme in čakamo, da mu bo sončna toplota in naše zalivanje omogočilo kalitev, tako seme “naših” želja čaka v našem umu, da matrica okoli nas ustvari “podnebje” za njegovo kalitev.

Darko Žak Miklavec

Darko Žak Miklavec

Pozdravljeni prijatelji, sem Žak Darko, pred dobrimi 40 leti sem se začel ukvarjati s parapsihologijo in zunajzemeljskim življenjem. V zadnjem desetletju pa se je moja pot srečala s Indijskimi vedami, šamanizmom Severne Amerike in Sibirije, postal sem mojster Reikija, zaključil triletno šolanje Indijske astrologije Djotiš, organiziram skupinske meditacije ipd . Vsa ta pot in dostop do starodavnega znanja o času in prostoru, katero se mi odpira v zadnjem času, pa je privedlo do ustvarjanja projekta poimenovanega Matrica »po domače«. V poslovnem svetu pa se lahko pohvalim s preko 17 letnim vodenjem uspešnega podjetja. V več kot 20tih letih dela v zavarovalništvu sem spoznal veliko resnic o življenju, o težavah pa tudi lepih plateh našega vsakdanjika. V ponos in veselje mi bo, če boste v meni našli osebo katera vam bo lahko pomagala, da spoznate sebe, svoje potenciale in zaživite v srcu in v skladu s svojo potjo.

Pošlji komentar